logo
             Language: ไทย English

 Electric Fence  

Speedrite สุดยอดนวัตกรรมระบบรั้วไฟฟ้า นำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยชื่อเสียง และประสบการณ์อันยาวนานกว่า 70 ปี Speedrite ได้ผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสู่ความเป็นผู้นำด้านระบบรั้วไฟฟ้าที่ ทำให้มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของโลกและได้รับการยอมรับด้านระบบรั้วไฟฟ้าที่ ทำให้มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของโลก และได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

©2008 Copyright by Billion Mesh Industry , All rights reserved.